Τεχνολογιες Πληροφορικης και Επικοινωνιων

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και υποστήριξη
ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων που απευθύνονται τόσο
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και σε φορείς και

οργανισμούς του δημοσίου τομέα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Εξυπνες κΑρτες (smart cards) και εφαρμογΕς

Η GENNET είναι ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς έξυπνων
καρτών και σχετικών εφαρμογών σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς
και παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και
τη Μέση Ανατολή.

ΕυρυζωνικΕς ΛΥσεις

Η GENNET δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και ανάπτυξη
ευρυζωνικών τερματικών για οικιακούς χρήστες και μικρές
επιχειρήσεις. Έχει στο δυναμικό της εξειδικευμένους
επιστήμονες και έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη
«οικογένεια» ευρυζωνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η ανάπτυξη των προϊόντων (H/W & S/W), γίνεται στην
Ελλάδα και η παραγωγή για τα οικιακά προϊόντα γίνεται σε
επιλεγμένους υπο-κατασκευαστές στην Άπω Ανατολή, ενώ
για τα προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, στην

Ελλάδα.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΎΩΝ ΦΩΝΗΣ

ΟλοκληρωμΕνες λΥσεις δικτΥων φωνΗς/δεδομΕνων/βΙντεο

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και υλοποίηση:

• Ενοποιημένων Δικτύων Φωνής, Δεδομένων & Εικόνας
• Voice/Data Integrated Networks: Video Conference,Video
• Streaming, Network Video Solutions
• Aσύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων
• Τηλεφωνικών Δικτύων
• Δομημένων Καλωδιώσεων
• Hotspot

Η εμπειρία της GENNET στην ανάπτυξη σύνθετων και
περίπλοκων δικτύων, τεκμηριώνεται από το ευρύ
πελατολόγιό της, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον
δημόσιο τομέα, έχοντας υλοποιήσει επιτυχώς σχετικά έργα.

Service Center

• Η GENNET έχει δικό της Service Center που διαθέτει όλο
τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που
χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα service centers (εξαερισμό,
κλιματισμό, τροφοδοσία UPS, τροφοδοσία από γεννήτριες,
πολλαπλές διασυνδέσεις με το διαδίκτυο μέσω οπτικών
ινών, DSL, rack για τη φιλοξενία του εξοπλισμού, managed
switch, virtual machines, virtual space κα).
• Η εταιρεία μπορεί να φιλοξενεί εξοπλισμό ιδιωτών και
δημοσίων φορέων, προσφέροντας εξειδικευμένες
υπηρεσίες SLA και εξειδικευμένο προσωπικό help-desk.
Δύναται να φιλοξενηθούν υπηρεσίες ή εξοπλισμός
πελατών που απαιτούν υψηλό χρόνο διαθεσιμότητας,
ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και αδιάλειπτη παροχή
υπηρεσιών.
• Παρέχεται 24ωρη Υποστήριξη από έμπειρους Μηχανικούς
Η/Υ, Λογισμικού, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
SERVICE CENTER
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΤηλεπικοινωνιακΕς ΛΥσεις

Η GENNET σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει
καινοτόμες λύσεις τηλεπικοινωνιών όπως:
• Υποδομές δικτύου με προϊόντα κορυφαίων
προμηθευτών
• Διαχείριση SLA
• Τιμολόγηση με χρήση OSS/BSS
• Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας όπως: Triple Play,
VoD και DRM
• Συμβουλευτική, Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
• Διαχείριση περιεχομένου

ΛΥσεις ΑσφαλεΙας

Η GENNET συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες
τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών όπως:
• Περιμετρικός χώρος και ασφάλεια κτιρίου με έξυπνη
περίφραξη, CCTV και Κέντρα Ελέγχου καθώς και πλήρεις
λύσεις για την ενδοεπικοινωνία μεταξύ Κέντρου
Ελέγχου και Φύλαξης
• Λύσεις διαχείρισης ελέγχου ταυτότητας και πρόσβασης
με έξυπνες κάρτες, σε συνδυασμό με επαλήθευση
εξουσιοδότησης και τεχνολογία Βιομετρίας
• Συστήματα Έκτακτης Ανάγκης (ανίχνευση κεραυνών,
πυρκαγιάς και καπνού) καθώς και λύσεις CATV
3b5492e2-58c9-48a4-9c03-63efe4dbb1f1

ΔομημΕνη ΚαλωδΙωση

• Συμβουλευτική και Σχεδιασμός
• Προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε συνεργασία με προμηθευτές διεθνούς κύρους
• Πλήρης εγκατάσταση για λύσεις καλωδίωσης οπτικών ινών και χαλκού
• Γείωση και συγκόλληση
• Διανομή ρεύματος
• Συστήματα HVAC

Επικοινωνία

Μεσογείων 2 – Πύργος Αθηνών,
Αθήνα, ΤΚ 115 27

[email protected]